Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marianne Hermsen (handelsnaam Hermsen Coaching) , gevestigd op de Sprinklerstraat 71, 1019 VR Amsterdam

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen Marianne Hermsen en haar klanten.

1.2. Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.

1.3. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

  1. Verplichtingen tussen Marianne Hermsen en klanten

2.1. Marianne Hermsen spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.

2.2. Eventueel kan Marianne Hermsen een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

2.3. Er is geen resultaatverplichting vanuit Marianne Hermsen, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.

  1. Tarieven en betalingen

3.1. De genoemde prijzen op de website van mariannehermsen.com en in andere communicatie zijn exclusief 21% BTW.

3.2. Klanten betalen vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.

3.3. Als een klant niet of niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in het geval van betalen in termijnen) mag Marianne Hermsen overgaan tot een incassoprocedure.
3.4. Individuele coach afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Gemiste afspraken zonder bericht worden 100% in rekening gebracht.

  1. Toegang tot programma’s

4.1. De klant houdt toegang tot de gekochte online programma’s en trainingen zolang Marianne Hermsen deze programma’s en training levert, tenzij anders wordt afgesproken.

  1. Ziekte en overmacht

5.1. Bij ziekte en overmacht aan de kant van Marianne Hermsen wordt in overleg een andere datum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.

5.2. Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere datum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus het betaalde bedrag voor de al gemaakte kosten.

  1. Klachten en annuleren van producten en diensten

6.1. Klachten over de geleverde producten en diensten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een programma onderdeel gemeld worden aan Marianne Hermsen.
6.2 Indien de klacht later wordt gemeld, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.3. Het is mogelijk binnen twee weken na de start van een online programma de aankoop (inclusief eventuele bonussen) te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug minus de eventuele inbegrepen bonussen, en als deze bonussen al zijn gebruikt door de klant.

  1. Geheimhouding

7.1 Klanten mogen de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere manier commercieel gebruiken. Marianne Hermsen mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.

  1. Privacy

8.1 Marianne Hermsen neemt de privacy van deelnemers serieus en gebruikt persoonsgegevens van deelnemers alleen in het kader van haar dienstverlening. Marianne Hermsen houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens en heeft hiervoor een Privacy Reglement opgesteld.

  1. Toepasselijk recht

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.

  1. Wijziging van de voorwaarden

10.1 Marianne Hermsen is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
10.2 Gewijzigde voorwaarden zullen tijdig per mail aan de deelnemers worden gestuurd. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de deelnemers in werking zodra de wijziging door de deelnemers is ontvangen.

Amsterdam, 10 oktober 2022